Yleistä

Keitä olemme

Olemme Etelä-Kymenlaakson työttömien tukemiseksi aloitettu yhdistys. Yhdistys rekisteröitiin 2.1.2014 ja avajaiset pidettiin Karhulassa tapulissa jossa myös toimistomme sijaitsi alkaen 4.4.2014.

Yhdistyksemme pääarvoja ovat ihmisen kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, osallisuuden lisääminen, kuntoutumisen tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Periaatteitamme ovat tasaisemman työnjaon edistäminen, verkostoituminen, työelämän pelisääntöjen noudattaminen ja päihteettömyyden tukeminen.

Historiaa

Uutena yhdistyksenä historiaa ei vielä ole kauheasti ehtinyt kertymään. Aloitusvuonna työllistimme erilaisin tukitoimin noin 30 henkilöä ja edelleensijoitimme yrityksiin 5 henkilöä.

Nykyinen työmme

Toimimme työttömien edunvalvontajärjestönä Etelä-Kymenlaaksossa tarkoituksena työttömyyden vähentäminen, työttömien toimeentulon parantaminen sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen. Työllistämme ihmisiä erilaisin tukitoimin (palkkatuki,työkokeilu) ja pyrimme edelleensijoittamaan ihmisiä paikallisiin yrityksiin.

Tulevaisuudessa

Työttömien henkilöiden määrä lisääntyy Etelä-Kymenlaaksossa suuresti. Yhdistys järjestää omaehtoista toimintaa työttömien aseman parantamiseksi. Yhdistys harjoittaa työttömien neuvontapalvelua, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä toimintamallien kehittämistä. Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista lisätään suunnitelmallisesti. Nuotta-vetoa työelämään hankkeen kehittäminen ja työttömien hyvän elämän laadun varmistaminen.

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä toimistollamme joka sijaitsee Karhulassa Raakunkuja 4:sessa. Jäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen ja äänestää yhteisistä asioista.