Yrittäjälle

Onko palkkatuki tuttu asia?
Yhdistyksellämme on useita tekijöitä vapaana ottamaan työtä vastaan nopeastikin. Heillä jokaisella on yksilöllinen työ- ja koulutushistoria, osalla on työkokemusta kymmeniä vuosia, toiset vasta etsivät paikkaansa työelämässä.

Tekijöitä löytyy mm. seuraaville aloille:

  • kiinteistönhoito
  • siivous
  • toimistotyö
  • vahtimestari
  • keittiö
  • teollisuuden tarpeisiin
  • rakennustyömaalle
  • varastotyö

Vaihtoehto 1. Palkkatuella on mahdollista edelleen sijoittaa yritykseenne työntekijä kustannuksitta.
Yhdistyksemme on työnantajan roolissa, ja hoidamme haastattelut, sopimukset, palkanmaksun ja kaikki lakisääteiset velvoitteet.

Vaihtoehto 2. Työnantajana voit saada palkkatukea, kun palkkaat työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voi vaikeuttaa mm. pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Tuen suuruus määräytyy työttömyysajan pituuden mukaan.

Lisää tietoa te-palveluiden sivuilta

Voit myös tarjota Työkokeilupaikan

Työkokeilun tarkoituksena on selkeyttää ammatinvalintavaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.

Lisää tietoa mol:n sivuilta